VAI OXFORD 600

Vải Oxford 600 phủ PU
Vải Oxford 600 phủ PU