Phủ PU

Vải Phủ PU

Vải Phủ PU

Ngày đăng: 25-04-2016

- Vải được phủ trên bề mặt một lớp PU. làm cho vải chắc, không bị tưa vải.. - Độ dầy mỏng tùy thuộc vào yêu cầu. - Độ mềm cứng tùy thuộc vào kỹ thuật phủ.