Nhuộm Gia Công

Nhuộm Gia Công

Nhuộm Gia Công

Ngày đăng: 25-04-2016

Nhuộm gia công cho tất cả các loại vải: - Vải Kaki, Vải TC ; Vải Kate; Vải bố Cavas; Vải Xoa, Taffeta... - Đảm bảo độ bền màu cao theo tiêu chuẩn; - Vải được hoàn tất, đóng gói theo quy cách yêu cấu.