Nhuộm Gia Công

Nhuộm Gia Công

(25-04-2016 01:05 AM) - Lượt xem: 0

Nhuộm gia công cho tất cả các loại vải:

- Vải Kaki, Vải TC ; Vải Kate; Vải bố Cavas; Vải Xoa, Taffeta...

- Vải được nhuộm trên các công nghệ kỹ thuật cao.

- Đảm bảo độ bền màu cao theo tiêu chuẩn; 

- Vải được hoàn tất, đóng gói theo quy cách yêu cấu.