Cán bóng

Cán Bóng Vải

Cán Bóng Vải

Ngày đăng: 25-04-2016

- Đối với vải poly khi ván cán bề mặt lớp vải sẽ bóng lên, với độ mờ bóng khác nhau tùy theo yêu cầu. - Đối với vải TC, Cotton: sẽ làm cho bề mặt vải láng mịn, mềm mại..