Cán Bóng Vải

Cán Bóng Vải

(25-04-2016 12:56 AM) - Lượt xem: 0

- Đối với vải poly khi ván cán bề mặt lớp vải sẽ bóng lên, với độ mờ bóng khác nhau tùy theo yêu cầu.

- Đối với vải TC, Cotton: sẽ làm cho bề mặt vải láng mịn, mềm mại..